Opiekunowie, zarząd, członkowie i osoby stowarzyszone:

Założycielką i opiekunką naszego Towarzystwa jest pani
prof. Katarzyna Bodziachowska - nauczycielka języka polskiego.

Zarząd tworzą:

Marta Gawin, Agnieszka Trzepizur

Członkowie podzieleni są na grupy zajmujące się konkretnymi zadaniami:

Grupa zajmująca się wyszukiwaniem, klasyfikowaniem i katalogowaniem błędów:
Ania Wszendybył
Radosław Turek
Michał Tomecki
Joanna Marczyk
Marta Starostecka

Grupa nagrywająca audycje radiowe, poświęcone poprawnej polszczyźnie, w Radio "Jasna Góra".

Grupa zajmująca się oprawą graficzną oraz aktualizacją wiadomości w gazetce ściennej.

Redaktorzy strony internetowej www.tppp.oz.pl: Andrzej Gawron, Karol Banasiak i Maciek Gawron.