NASZE CELE:

  • Uczulać na błędy językowe popełniane w polszczyźnie,
  • Poprawiać najczęściej popełniane błędy,
  • Prezentować i utrwalać poprawne formy językowe,
  • Rozwiązywać dylematy językowe osób z naszego środowiska,
  • Wyjaśniać zasady poprawnościowe obowiązujące w języku polskim,
  • Uświadamiać potrzebę rozwijania kultury języka ojczystego,
  • Dbać o czystość języka polskiego,
  • Wzbudzać zainteresowanie kwestią poprwaności językowej,
  • Zwracać uwagę na prezentacyjną funkcję języka w myśl hasła: "Wypowiedz się, a stwierdzę kim i jaki jesteś.",
  • Propagować życie w duchu poszanowania języka ojczystego.